(028) 3526 4249 - 0908 3939 95

Học bổng du học Canada

Học bổng du học Canada Cao đẳng Canadore

Trường cao đẳng Canadore được thành lập năm 1972, trường đã trao học bổng cho các sinh viên xứng đáng. Trong năm 2016, trường Canadore College đã trao 144 suất học bổng.
Danh sách các ngành được trao học bổng:

Athletic
Aviation
Business and

Học bổng du học Canada Cao đẳng Cambrian College

Trường Cao đẳng Cambrian College là một lựa chọn du học tốt nhất dành cho sinh viên quốc tế. Trường là một trong những cơ sở giáo dục nổi tiếng nhất ở Canada vì trình độ giáo dục quốc tế.
Trường

Kinh nghiệm du học

ĐẠI DIỆN TUYỂN SINH

[jw_easy_logo slider_name="Danh sách Visa du học 2017"]